Hướng dẫn xử lý lỗi Wifi bị dấu chấm than vàng ! (Lỗi IP/DNS) Trên PC Laptop

Nguyên nhân: Card Wifi đang đặt IP/DNS thủ công

Hướng xử lý: Đặt lại IP/DNS tự động

Bước 1: Quý khách kiểm tra kết nối internet
– Chi tiết: Sự cố Internet.
– Nếu không có tín hiệu, Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 19006600 để được hỗ trợ. Nếu có tín hiệu, Quý khách chuyển Bước 2.
Bước 2: Quý khách truy cập internet bằng cáp mạng, kết nối trực tiếp bằng sợi cáp từ modem đến laptop. Nếu không truy cập được, Quý khách thực hiện tắt/bật modem/ reset cứng modem và cài đặt lại. Chi tiết: Cài đặt modem. Nếu truy cập được, Quý khách chuyển Bước 3.
Bước 3: Quý khách kiểm tra thông số cài đặt trong Card Wireless. Khuyến cáo đặt tự động các thông số này:
– Click phải chuột  chọn Open Network and Sharing Center  Chọn Change adapter settings  Click phải chuột ở Card Wireless, chọn Properties  Click chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), chọn Properties  chọn Obitain an IP address automatically và Obitain DNS server address automatically  OK

Chọn Open Network and Sharing Center

Chọn Change adapter settings

Click phải chuột ở Card Wireless, chọn Properties

Click chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), chọn Properties

Chọn Obitain an IP address automatically và
Obitain DNS server address automatically  OK

Xong