Cài win chuẩn MBR (Legacy) bằng phần mềm Ghost32

Cài win bằng phần mềm ghost 32 nhanh chóng

Bạn mở phần mềm Ghost32 lên, lúc này sẽ xuất hiện một bảng giới thiệu về phần mềm, bạn click chọn OK.
Bước 1: Bạn chọn Local => Partition => From Image
Bước 2: Chọn file Ghost muốn bung
Bước 3: Chọn phân vùng và ổ cứng chứa phân vùng muốn bung file Ghost
Bước 4: Chọn Yes để bung file ghost
Bước 5: Sau khi chạy xong, bạn chọn Reset Computer
Lời kết: Tuy Ghost32 có giao diện thô sơ nhưng cũng dễ sử dụng. Nếu bạn muốn hành nghề cài Win dạo thì nên tập sử dụng phần mềm này. Phần mềm có thể chạy ngay trên Windows hoặc có trong Hiren’s Boot DLC