Hướng dẫn xử lý lỗi Wifi bị dấu ! (Lỗi Proxy) nhanh chóng tại nhà

Nguyên nhân: Trình duyệt đang đặt Proxy  Không truy cập được internet

Hướng xử lý: Sau khi đã kiểm tra IP/DNS

Quý khách thực hiện kiểm tra Proxy trên trình duyệt:

  1. Trình duyệt Cốc Cốc, Google Chrome:
    Bước 1: Click chọn vào thanh điều hướng của Cốc Cốc  “Cài đặt”

Đối với trình duyệt Google Chrome: Click chọn biểu tượng ba chấm như hình  Cài đặt

Bước 2: Nhập vào ô tìm kiếm chữ “proxy”  Chọn “Thay đổi cài đặt Proxy”

Đối với trình duyệt Google Chrome: Nhập vào ô tìm kiếm chữ “proxy”  Chọn “Mở cài đặt Proxy”

Bước 3: Chọn “LAN settings” như hình

Bước 4: Bỏ tích toàn bộ 3 ô như hình dưới  “OK”

  1. Trình duyệt Mozilla Firefox:
    Bước 1: Chọn vào biểu tượng ba vạch như hình  Chọn “Tùy chọn”

Bước 2: Chọn “Nâng cao”  Chọn “Mạng”  Chọn “Thiết lập”

Bước 3: Chọn “Không dùng proxy”  Chọn “OK”