Cài đặt ngày giờ trên Mikrotik

Cách hiển thị ngày giờ.

Lưu ý: Trước khi cài đặt ngày giờ các bạn phải cài đặt DNS cho router trước nhé xem tại đây