Bạn chưa biết cách cài đặt router Mikrotik? Bài viết hướng dẫn cấu hình Mikrotik sau đây sẽ là cách nhanh nhất để đưa một router vào hoạt động ở chế độ quay PPPOE. Áp dụng với tất cả moden như Mikrotik RB750Gr3, Mikrotik hAP AC2

Cài đặt router Mikrotik cần chuẩn bị những gì?

Để cài đặt một router Mikrotik thì bạn cần chuẩn bị những mục sau:

  • Một máy tính có cổng mạng Ethernet (cổng LAn cắm dây mạng) chạy hệ điều hành windows.
  • Download phần mềm winbox của hãng Mikrotik về máy tính. Đây là phần mềm chính hãng, download nhanh tại: winbox 64bits, winbox 32bits.
  • Dây mạng khoảng chừng 1m, 1-2 sợi.
  • Chuyển modem nhà mạng sang chế độ bridge nếu quay pppoe trên Mikrotik.

Các bước cấu hình Mikrotik quay PPPOE Client.

1. Tạo nhóm mạng lan ( gán các cổng vật lý và nhóm mạng lan)

Tạo nhóm mạng LAN: Bridge-> Bridge-> add new -> name (Nhóm A)- apply-> OK.

Gán các ports vật lý vào nhóm mạng LAN: Bridge-> ptorts-> add new -> Interface (chọn ports cần gán) -> bridge(Nhóm A)-> apply-> OK.

2. Tạo DNS cho mạng lan

Tạo DNS cho mạng : IP->DNS->Servers(8.8.8.8-8.8.4.4)->apply-> OK.

3. Tạo địa chỉ ip cho nhóm mạng LAN

Tạo địa chỉ IP để gán cho nhóm mạng LAN: IP-> Addresses-> add new -> Tích Enabled-> Address( 192.168.1.1/24)->Interface( Nhóm A)->Network(192.168.1.0)->apply->OK.

4. Cấp địa chỉ IP thực xuống cho mạng nhóm mạng lan.

Bật DHCP sever :IP->DHCP Server->Tab (DHCP) -> DHCP Setup-> DHCP Server Interface (nhóm A)->DHCP Address Space(192.168.2.0/24)->Gateway for DHCP Network(192.168.2.1)->Addresses to Give Out(192.168.2.2-192.168.2.254)->DNS Servers(8.8.8.8-8.8.4.4)->Lease Time(00:10:00).

 5. Bật tính năng pppoe clien và quay số.

Cấu hình PPOE:  PPP->TAB (Interface) -> add new-> PPPoE Client -> Tab( dial out) điền user+ pass ppoe->OK.

6. Nát lưu lượng lan ra internet.

NAT lưu lượng LAN ra Internet: IP > Firewall->tab NAT -> add new -> Chain( srcnat)->Out Interface( Wan1,2) -> chuyển sang tab Action (nmasquerade). OK.

XONG!

Xem thêm các sản phẩm cân bằng tải :