Category Archives: Dịch Vụ

Cài win chuẩn MBR (Legacy) bằng phần mềm Ghost32

Cài win bằng phần mềm ghost 32 nhanh chóng Bạn mở phần mềm Ghost32 lên, lúc này sẽ xuất hiện một bảng giới thiệu về phần mềm, bạn click chọn OK. Bước 1: Bạn chọn Local => Partition => From Image Bước 2: Chọn file Ghost muốn bung Bước 3: Chọn phân vùng và ổ cứng chứa phân vùng muốn bung file Ghost Bước 4: Chọn Yes để […]